• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
11 22 33 44 55 66 77
სტუდენტთა ვიზიტი მარტყოფის დროებითი განთავსების ცენტრში

სტუდენტთა ვიზიტი მარტყოფის დროებითი განთავსებ...

2017 წლის 15 ივნისს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები ლტოლვილთა საე...

საერთაშორისო სამართლის სპეც-კურსი

საერთაშორისო სამართლის სპეც-კურსი...

ევროპის უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა რეგისტრაციას საერთაშორისო სამართლის სპეც-კურსზე...

მემორანდუმი ევროპის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას შორის

მემორანდუმი ევროპის უნივერსიტეტსა და საქართვე...

2017 წლის 22 მაისს ევროპის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას შორის ურთი...

შეხვედრა სასჯელაღსრულების სამინისტროში

შეხვედრა სასჯელაღსრულების სამინისტროში...

2017 წლის 21 აპრილს, ევროპის უნივერსიტეტში სტუმრად მყოფმა აშშ-ს მოსამართლე მარკ ს...

კონფერენციები

პარტნიორები