• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
11 22 33 44 55 66 77
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის სალექციო კურსი საქართველოში

სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ი...

პირველად საქართველოში!

2017 წლის 16-20 ოქტომბერს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა...

იმიტირებული სასამართლო პროცესი უზენაეს სასამართლოში

იმიტირებული სასამართლო პროცესი უზენაეს სასამა...

2017 წლის 2 ივლისს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებმა საქართველოს უ...

სტუდენტთა ვიზიტი მარტყოფის დროებითი განთავსების ცენტრში

სტუდენტთა ვიზიტი მარტყოფის დროებითი განთავსებ...

2017 წლის 15 ივნისს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები ლტოლვილთა საე...

საერთაშორისო სამართლის სპეც-კურსი

საერთაშორისო სამართლის სპეც-კურსი...

ევროპის უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა რეგისტრაციას საერთაშორისო სამართლის სპეც-კურსზე...

კონფერენციები

პარტნიორები